Dobrodošli na internet prezentaciju projekta „Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć“ koji finansira Evropska Unija. Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta “Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima u Srbiji“ koji je implemetiran u periodu od novembra 2010 do novembra 2012. Cilj Projekta je da se poboljša pružanje pravne pomoći i da se poveća dostupnost pravovremenih i tačnih informacija koje su neophodne za realizaciju prava povratnika, interno raseljenih lica i izbeglica u Srbiji.

Ukoliko ste interno raseljeno lica sa Kosova i Metohije, izbeglica iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine ili  povratnik iz readmisije, možete nam se obratiti kako bismo Vam pomogli da rešimo Vaša pravna pitanja u mestu porekla i da zaštitimo Vaša međunarodno garantovana Ljudska Prava. Projekat se najviše fokusira na sledeća prava:

  • pravo na imovinu,
  • pravo na poštovanje doma,
  • pravo na zaštitu od diskriminacije,
  • radno pravo (uključujući i prava u postupku privatizacije),
  • pravo na socijalnu zaštitu,
  • pravo na obrazovanje,
  • pravo na zdravstvenu zaštitu,
  • prava na lična dokumenta za povratnike iz readmisije.

Naš tim visoko kvalifikovanih i iskusnih pravnika zastupaće Vas na sudovima i pred ostalim administrativnim telima na Kosovu i Metohiji. Takođe će Vam dati besplatne pravne savete i pomoći Vam u pripremanju pravnih dokumenata - podnesaka potrebnih da se reše slučajevi iz Hrvatske i BiH. Ukoliko ste povratnik u procesu readmisije, pomoćićemo Vam da prikupite potrebnu dokumentaciju i uputićemo Vas na nadležne organe za zaštitu i ostvarivanje Vaših prava.

Nadamo se da će za Vas ova internet prezentacija predstavljati dragocen izvor informacija u vezi sa pravnim pitanjima i pravima koja se odnose na raseljena lica, izbeglice kao i povratnike.

 

Info centar